چربی سوزی

سی ال ای 400 میلی گرم | 80 کپسول

نگهداری بدن در وزن مطلوب و كمك به چربي سوزي

ال کارنیتین 1000 میلی گرم | 60 قرص

افزایش متابولیسم و تسریع فرایند چربی سوزی

کارنی - ایکس | 60 کپسول

افزایش متابولیسم و تسریع فرایند چربی سوزی

ترمو - ایکس | 100 کپسول

چربی سوز قوی با قابلیت کاهش اشتها