کالاها با برچسب 'کربوهیدرات'

کربوناکس الیمپ بهترین کربوهیدرات دهه اخیر

کربوناکس،آماده سازی انرژی لازم برای فعالیت فیزیک و انرژی از دست رفته در تمرین را پشتیبانی میکند. بهترین کربوهیدرات بازار در دهه اخیر دنیا می باشد.