دسته بندی کلی مکمل ها

100% وی پروتئین | 920 گرم

افزایش حجم عضلانی، حاوی انواع آمینو اسیدها

آمینو 5600 | 1000 قرص

طیف وسیعی از آمینو اسیدهای ضروری و BCAA

698,000 تومان

کارنی - ایکس | 60 کپسول

افزایش متابولیسم و تسریع فرایند چربی سوزی

آمینو ایزوله | 250 کپسول

منبع کامل پروتئین ايزوله

258,000 تومان

سی ال ای 600 میلی گرم | 60 کپسول

افزایش متابولیسم و مانع جذب چربی

تماس بگیرید